Từ khoá: "người thường"

10+ điểm nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo: Tư tưởng không lớn, cố gắng mấy vẫn khốn khó

Từ những câu chuyện khởi nghiệp thành công, chuyên gia đã đúc kết ra 10+ điểm nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16:00 02/04/2024

Người tài hoa bại bởi “ngạo”, người thường bại bởi “lười”

Người tài hoa hay người thường, thành công của họ đều được quyết định bởi “phẩm đức”. Người có tài sợ nhất sự kiêu ngạo, người kém tài sợ nhất sự lười biếng.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 16:00 25/04/2022