Từ khoá: "người con"

Lời sám hối đáng suy ngẫm của người cha với con gái

Người cha khi bị áp lực của công việc nên đã trút vào người con của mình. Từ đó người cha cảm thấy áy náy và khó chịu. Vì thế người cha dựa vào bài kinh sám hối để lấy lại tình cảm với đứa con gái của mình

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 18/10/2021

Chúng sinh cần cần vun đắp lòng hiếu kính với cha mẹ

Chúng sinh cần hiếu kính với cha mẹ, điều này thể hiện trong lễ Vu Lan. Nói đến lễ Vu Lan là nói đến sự hiếu nghĩa của người con đối với ông bà, cha mẹ.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 17/10/2021