Từ khoá: "nghi thức hầu đồng"

Ai có thể tham gia hầu đồng và các nghi thức trong hầu đồng là gì?

Hầu đồng là một nét văn hóa đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Về bản chất hầu đồng là một nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông bà đồng. Vậy cụ thể ai có thể tham gia hầu đồng và các nghi thức trong hầu đồng là gì?

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 14:20 11/01/2021