Từ khoá: "ngày thánh đản"

Vì sao chùa Ngọc Hoàng là nơi cầu con, cầu duyên linh thiêng nhất Sài Gòn?

Chùa Ngọc Hoàng (hay chùa Phước Hải Tự) là ngôi chùa mang kiến trúc Trung Hoa vô cùng linh thiêng cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Rất nhiều người đến đây cầu tự, cầu duyên đã linh ứng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 23:22 04/01/2021