Từ khoá: "Mạnh Tử nói"

Mạnh Tử nói: “Người không biết xấu hổ thì không thể xem là người”, tại sao vậy?

Mạnh Tử nói rằng “Người không biết xấu hổ thì không thể xem là người”, bởi người biết xấu hổ thì mới có thể gặp tiền tài không tham lam, gặp khó khăn không khuất phục, làm người khiêm tốn, làm việc có chừng mực.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 07:00 08/05/2022