Từ khoá: "lịch sử phong kiến Việt Nam"

Danh thần Nguyễn Duy - Được đặc cách phong chức nhờ những lời khen

Nguyễn Duy là một danh thần thời trung nghĩa thời Nguyễn. Cả cuộc đời làm quan, làm tướng của ông đều hết mình phò vua, giúp nước và sống vì nhân dân.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 17/07/2022

Những tấn bi kịch rúng động sử Việt, buồn nhất là thảm án của bà hoàng Thượng Dương và 72 thị nữ

Lịch sử phong kiến Việt Nam đã ghi nhận nhiều tấn bi kịch rúng động mà cho đến giờ khi nhắc lại ai ai cũng "nổi gai ốc".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 29/01/2022

Hồng Đức chi trị - thời kỳ thịnh trị của Đại Việt khiến cả Đông Nam Á khiếp sợ

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có thời kỳ đại Hồng Đức. Đó là giai đoạn thịnh trị, trăm họ sống ấm no hạnh phúc, đất nước bình yên không giặc giã xâm phạm...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 24/01/2022