Từ khoá: "lành mạnh"

Phật dạy: Hưởng thụ khoái cảm nhiều sẽ khiến hết phước

Có những lối sống không lành mạnh làm cho sức khỏe của ta bị suy giảm. Những người hưởng thụ những chất có độc, có hại thì họ giảm thọ rất nhanh như việc sử dụng ma túy thì thọ mạng giảm đi rất nhanh.

Hoài Lương
Hoài Lương 13:05 19/10/2021