Từ khoá: "làm phản"

Khiếp đảm với cách trừng trị đứa con phản phúc của chúa Trịnh Tùng

Trong mắt người đời, chúa Trịnh Tùng là người tài giỏi, là thiên tài quân sự gây dựng cơ đồ nhà chúa. Song ông cũng là người có giã tâm... Và khi nhắc đến Trịnh Tùng không thể không nhắc tới giai thoại 2 lần bị con làm phản.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 03/12/2021