Từ khoá: "kỹ sư chân đất"

Chuyện 'kỹ sư chân đất' cải tạo phế liệu thành máy nông nghiệp thông minh

Ông Vũ Văn Dung (Ninh Bình) được bà con ví là "kỹ sư chân đất", người đã tận dụng đồng nát, phế liệu để chế tạo máy nông nghiệp thông minh.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 12:00 16/07/2023

'Kỹ sư chân đất' và những sáng kiến khoa học kỹ thuật hữu ích cho bà con nông dân

Không thể "bán sức" mãi như vậy được, phải vận dụng máy móc để giải phóng sức lao động - đó là suy nghĩ thúc đẩy người nông dân Vũ Văn Dung "biến đồng nát" thành máy nông nghiệp hữu ích...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 30/05/2023