Từ khoá: "kết bạn kết tâm chẳng kết tài"

Cổ nhân dạy: “Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài”

Lấy vợ, kết bạn là việc quan trọng trong đời người, nên cổ nhân dạy rằng: “Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài”. Câu nói thâm thúy này của cổ nhân, càng đọc càng thấy thấm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 14:00 22/06/2022