Từ khoá: "hỗ đen vũ trụ"

Bí ẩn vũ trụ: Lỗ đen ngoài không gian bị đảo ngược từ trường, đây là hiện tượng lần đầu được ghi nhận

Một sự thay đổi đốt ngột đã diễn ra ở thiên hà 1ES 1927 + 654 cách chúng ta 239 triệu năm ánh sáng. Các nhà khoa học cho biết lỗ đen quái vật ngoài vũ trụ đã bị đảo ngược từ trường, đây là một hiện tượng lần đầu được ghi nhận.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 12:00 12/05/2022