Từ khoá: "dùng tiền bất chính làm từ thiện"

Dùng tiền bất chính để làm từ thiện liệu có hóa giải được nghiệp báo?

Nhiều người kiếm được nhiều tiền từ các vụ làm ăn bất chính sau đó lại dùng tiền này để đi cúng dường, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Vậy những việc làm như thế này liệu có giúp họ giải trừ nghiệp báo hay không?

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 10:41 19/02/2021