Từ khoá: "đoản thọ"

Cổ nhân nói: “30 lông dài thì 40 đột tử, 50 lông mọc là mệnh trường thọ”, tại sao?

Cổ nhân nói: “30 lông dài thì 40 đột tử, 50 lông mọc là mệnh trường thọ”, đây là lời dạy của người xưa để đoán định vận hạn, sinh tử của con người. Quan niệm này có liên quan đến tướng số, nhưng lập luận của khoa học mới khiến người ta bất ngờ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 16:00 18/06/2022