Từ khoá: "đổ tiền"

Lĩnh vực đầu tư luôn được người Do Thái lựa chọn dù nghèo đến mấy: Tư duy giúp tiền đẻ ra tiền

Dẫu ở hoàn cảnh nào người Do Thái vẫn lựa chọn “đổ tiền” vào 3 lĩnh vực đầu tư này với tham vọng “tiền đẻ ra tiền”. Bởi họ tin rằng, chỉ có sử dụng trí tuệ để kiếm tiền mới thực sự là cách làm giàu nhanh nhất.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 16:00 09/07/2022