Từ khoá: "đàn bà béo tốt không soi đèn"

Cổ nhân dạy: “Đàn ông tóc tốt không lập xuân, đàn bà béo tốt không soi đèn”, nghĩa là gì?

Cổ nhân dạy “Đàn ông tóc tốt không lập xuân, đàn bà béo tốt không soi đèn”, là câu nói bày tỏ quan niệm của người xưa thông qua việc xem tướng mặt. Cụ thể câu nói này bày tỏ quan niệm gì, thì hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 22/08/2022