Từ khoá: "cửu long xương"

Cổ nhân nói: Đầu có cửu long xương, sớm muộn cũng phát tài, có nghĩa gì?

Cổ nhân nói, trên đầu có chín chiếc “xương rồi” là người có tướng mạo phi phàm, dễ làm nên đại sự. Cái gọi là “cửu long xương” trong câu là gì? Vì sao người xưa nói có “chín xương rồng” lại là người phú quý?

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 17:30 05/06/2022