Từ khoá: "chữ Tâm trong đạo Phật"

Ý nghĩa của chữ Tâm trong đạo Phật

Chữ Tâm trong đạo Phật được xem là một trong những phạm trù cơ bản và quan trọng, được nhắc tới trong Kinh Pháp Cú như sau: "Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ. Tâm tạo tất cả".

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14:05 11/01/2021