Từ khoá: "Bình Ngô đại cáo"

Dàn cho học sinh lớp 10: Dàn ý tư tưởng nhân nghĩa trong 'Bình Ngô đại cáo'

"Bình Ngô đại cáo" là tác phẩm lớn mang tư tưởng nhân nghĩa. Đây cũng là tư tưởng quan trọng chủ đạo của tác phẩm.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 14/02/2024

“Bình Ngô Đại cáo” - Bản tuyên ngôn độc lập hùng hồn và đẫm nước mắt

Bình Ngô đại cáo, khúc khải hoàn ca, anh hùng ca sáng chói cả một thời đã hội tụ biết bao nhiêu cảm xúc vậy như thể tiếng chuông ngân vang, đồng vọng từ quá khứ dội về, hướng chúng ta ở thời đại nào cũng thấy tự hào, kiêu hãnh.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 28/06/2023

Người Việt là 1 dân tộc 'đại nghĩa' và 'chí nhân': Tha chết cho 10 vạn quân Minh 

Sau khi giành đại thắng, thay vì tàn sát quân thù, dân tộc ta đã làm một việc đại nhân đại nghĩa là tha chết cho 10 vạn quân Minh từng đô hộ mình. Không chỉ vậy, chúng ta còn sửa sang đường xá, cấp ngựa, thuyền và lương thực cho họ về nước.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 23/10/2021