Từ khoá: "bất tử"

BẤT TỬ - Là 'bất hạnh hay hạnh phúc'?

Chúng ta thường nhắc về sự "bất tử" như những điều viển vông, mơ hồ. Bởi lẽ, "bất tử" tức là "không bao giờ chết", mà không ai trong chúng ta có thể không chết...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:30 09/02/2023

 Một số mẩu chuyện vui về Nguyễn Tuân [kỳ 2]: Chỉ mong các nhà phê bình 'bất tử'

Sinh thời, Nguyễn Tuân không ưa các nhà phê bình. Ông chỉ mong, họ sống "bất tử" để khi ông xuống âm phủ sẽ không phải sống chung với họ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 01/09/2022

Đừng bao giờ thi gan với vi khuẩn: Có thể sống mà không cần ăn trong hơn 1.000 ngày

Theo công bố mới nhất của một nhóm nhà khoa học trên tạp chí PNAS, vi khuẩn là loài có sức sống đỉnh cao. Chúng có thể sống mà không cần thức ăn trong 1000 ngày.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:31 11/11/2021