Từ khoá: "2023 - 2028"

Bà Vanga tiên tri gì về vận mệnh thế giới từ năm 2023 - 2028?

Rất nhiều lời tiên tri của bà Vanga được cho đã ứng nghiệm, vì thế, trước khi bước sang năm mới, người ta hay tìm kiếm những dự đoán của bà. Vậy, từ năm 2023 - 2028, bà Vanga đã tiên tri những gì?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:04 22/09/2022