Từ khoá: "vu lan bồn"

Lễ Vu lan báo hiếu 2022 rơi vào thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Ngày Rằm tháng 7 hằng năm đang đến rất gần và đây cũng chính là dịp Lễ Vu lan báo hiếu - một trong những đại lễ đối với Đạo Phật. Vậy, cụ thể, lễ Vu lan báo hiếu 2022 rơi vào thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Thái An
Thái An 15:00 09/08/2022

Lễ Vu lan báo hiếu tụng kinh gì?

Chúng ta đang sống trong tháng 7 âm lịch và bước vào mùa Vu lan báo hiếu hằng năm. Trong dịp này, ngoài ngày lễ Vu lan báo hiếu diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch thì từ đầu tháng 7, các tăng ni, phật tử và những người con trong gia đình cũng thường tụng kinh để hồi hướng công đức, mong cầu bình an cho cha mẹ. Vậy, Lễ vu lan báo hiếu tụng kinh gì?

Thái An
Thái An 12:00 08/08/2022