Từ khoá: "thua thiệt"

Đức Phật dạy: Sống ở đời, thua thiệt vì khuyết thiếu trí tuệ chứ không phải vì có lòng từ bi

Người ta nói "thật thà lương thiện thường thua thiệt". Nhưng Đức Phật lại nói rằng, nhân sinh có nhân quả, thua thiệt vì khuyết thiếu trí tuệ chứ không phải vì có lòng từ bi.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:40 17/07/2023

Thật thà, lương thiện thường thua thiệt?

Người ta nói với nhau rằng, "thật thà lương thiện thường thua thiệt". Nhưng dưới góc nhìn Phật giáo, Đức Phật lại cho rằng: Nhân sinh có nhân quả, thua thiệt vì khuyết thiếu trí tuệ chứ không phải vì có lòng tư bi. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 06/10/2022