Từ khoá: "thiết thục"

Phật giáo tổ chức đại lễ Vu Lan trực tuyến vào tối 21/8

Phật giáo tổ chức đại lễ Vu lan trực tuyến, chư Tôn đức cùng Phật tử cả nước nhất tâm cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, đó là những việc làm nằm trong số hoạt động thiết thực trong thời giãn cách năm nay. Vu lan không chỉ là hiếu đạo trong gia đình còn là thời điểm cần thiết hơn bao giờ để con người ta đền đáp tứ trọng ân.

Hoài Lương
Hoài Lương 11:59 21/08/2021