Từ khoá: "thiện lành"

Muốn con cháu hưởng phúc thì cả đời phải khắc ghi 10 nghiệp lành này

Nghiệp lành hay nghiệp ác đều do thân, khẩu, ý phát khởi ra. Đời này, bạn tu tâm tích đức thì con cháu đời sau hạnh phúc an lạc và ngược lại.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 19/04/2022

Hoạt động từ thiện là gì?

Từ thiện là hành động cứu người, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cuộc sống.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16:40 15/01/2021