Từ khoá: "thi pháp"

'Chiếc thuyền ngoài xa' dưới góc độ thi pháp

Với Chiếc thuyền ngoài xa, từ sự đổi mới về quan điểm văn nghệ và sáng tác, Nguyễn Minh Châu đi vào đời sống của những thân phận hẩm hiu, khổ cực và cay đắng, tìm tòi và khai sáng những nét phẩm chất tốt đẹp của họ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 20/02/2024