Từ khoá: "tây phương cực lạc có thật không"

Cõi Tây phương cực lạc có thật hay không?

Tây Phương Cực Lạc là nơi Phật A di đà cai trị. Mục đích cuối cùng của tu hành có lẽ là để "di dân" về cõi này, nơi không có khổ đau, chỉ có an nhiên tự tại. Tịnh độ này được đức Phật A Di Đà tạo dựng lên bằng thiện nghiệp của mình và thường được nhắc đến trong các kinh Đại thừa. Vậy Tây phương cực lạc có thật hay không?

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 14:08 11/01/2021