Từ khoá: "tấn hương"

Đốt liều sự cúng dường giá trị tâm linh cao lớn nhất

Đốt liều trong Phật giáo là nghi thức tấn hương cho các vị mới thọ giới tỳ kheo. Sau nghi lễ này trên đầu của người xuất gia, thường có 3 vết sẹo tròn, đây là dấu vết việc đốt hương (đốt thân thể) cúng dường chư Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 08:40 02/08/2021