Từ khoá: "Tam Phủ Công Đồng"

Tam Phủ là gì? Tam Phủ Công Đồng là gì?

Trong thời kỳ khởi nguyên của Đạo Mẫu, “Tam phủ” vốn là để chỉ ba miền Thiên phủ, Địa phủ và Thoải phủ. Tương ứng với ba phủ này thì đều có vua cha và chư vị thần linh cai quản. Tam Phủ là gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 11:56 26/05/2021