Từ khoá: "sinh nhật Bác Hồ"

Kỷ niệm sinh nhật cuối cùng của Bác Hồ: Đó là ngày làm việc bình thường như bao ngày khác

Mẩu chuyện kể về sinh nhật cuối cùng của Bác Hồ dưới đây sẽ giúp người Việt Nam thêm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:40 19/05/2022

Chuyện chưa kể về lần tổ chức sinh nhật Bác Hồ: 'Xin đồng bào hãy nghĩ đến đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi'

"...Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa, bánh. Những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi"...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 06/03/2022