Từ khoá: "phong tục Việt Nam"

Vì sao vào Tết Đoan Ngọ 5/5 vua Nguyễn lại tặng quà cho bá quan văn võ?

Tết Đoan Ngọ là một lễ lớn của triều Nguyễn. Vào ngày này, vua Nguyễn thường thiết đại triều, trăm quan vào mừng lạy, sau đó được ban yến và tặng quà.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 03/06/2022

Vì sao Tết Đoan Ngọ 5/5 cha mẹ hay lên chùa xin dấu vào áo cho trẻ em?

Tết Đoan Ngọ 5/5 được gọi là "Tết kỳ lạ của người Việt", bởi trong ngày này chúng ta có nhiều tục kỳ lạ. Đơn cử như việc lên chùa xin dấu lên áo cho trẻ em.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:19 02/06/2022

Phong tục bốc mộ của người Việt và những điều chưa biết

Bốc mộ, cải táng, sang cát, thay áo là phong tục từ lâu đời với quan niệm làm cho thân thể người đã khuất được sạch. Hiện tại phong tục này vẫn được duy trì ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam

Minh Hằng
Minh Hằng 07:45 10/11/2021