Từ khoá: "lòng hiếu sinh"

Lý luận văn học: 'Văn chương là sự cất lời của lòng hiếu sinh...'

Bàn về văn học, nhà phê bình Chu Văn Sơn từng quan niệm: “Văn chương xét đến cùng là sự cất tiếng của lòng hiếu sinh” (Dẫn theo: Nguyễn Thanh Tâm, “Văn chương là sự cất tiếng của lòng hiếu sinh”, báo văn nghệ Thái Nguyên, 1/5/2020). Bằng hiểu biết văn học của mình, anh (chị) hãy bình luận về ý kiến trên.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 23/03/2024