Từ khoá: "làm ơn"

Bàn về các từ “vui lòng”, “làm ơn”, “xin lỗi”, “cảm ơn” trong giao tiếp, ứng xử

“Vui lòng”, “làm ơn”, “cảm ơn” - sử dụng những từ này trong giao tiếp sẽ làm cho người mình tiếp xúc được vui vẻ, quan hệ giữa người với người cũng vì thế mà trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 23/12/2022