Từ khoá: "kiếp người"

Kiếp người ngắn ngủi, muốn tâm thanh thản hãy học 2 chữa 'thì thôi'

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời từng có câu cửa miệng "thôi kệ". Ai làm gì xấu, nói điều ác, làm mình buồn, ông đều tóm lại "thôi kệ, cuộc đời có bao lâu".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 02/02/2023

Khổ đau lớn nhất của một đời người là gì?

Khổ đau là chuyện tất yếu trong cuộc sống thường nhật. Nnhưng có bao giờ bạn ngồi tĩnh một chút và tự hỏi: Vậy trong vô ngàn khổ đâu ở đời, cái nào là lớn nhất?

Hoài Lương
Hoài Lương 12:00 16/12/2021

Trong bàn cờ nhân sinh, người không chấp nhất mới là cao thủ

Nhân sinh thế sự như bàn cờ, mỗi con người đều giống như quân cờ số mệnh. Khi chúng ta biết xem nhẹ mọi chuyện, trong lòng sẽ mở rộng và tươi sáng.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 10:30 28/08/2021