Từ khoá: "hưởng thụ"

Phật dạy: Hưởng thụ khoái cảm nhiều sẽ khiến hết phước

Có những lối sống không lành mạnh làm cho sức khỏe của ta bị suy giảm. Những người hưởng thụ những chất có độc, có hại thì họ giảm thọ rất nhanh như việc sử dụng ma túy thì thọ mạng giảm đi rất nhanh.

Hoài Lương
Hoài Lương 13:05 19/10/2021

Quả báo sẽ xảy đến đối với những người vô ơn

Qủa báo cho những người được người khác giúp đỡ nhưng lại quay ngược lại phản họ, thành những kẻ vô ơn, qua cầu rút ván. Vì thế những người như vậy sớm muộn cũng sẽ phải nhận một quả báo thích đáng cho bản thân.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 15/10/2021

Phật dạy hao tổn bớt phước vì tâm kiêu mạn

Có điều trớ trêu là từ những cái rất đúng, rất đẹp, có một sai lầm xuất hiện. Đó là tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn là một loại tình cảm thích thú, khoái trá, hả hê, sung sướng khi thấy mình hơn người khác.

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 12/08/2021