Từ khoá: "hóa thân tái sinh"

Chuyện hóa thân tái sinh đầy huyền bí của các vị Đạt Lai Lạt Ma

Không chỉ riêng Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma mới tái sinh mà có rất nhiều dòng tái sinh trong cả 4 phái của Mật tông Tây Tạng. Khác với sự đầu thai chuyển kiếp thông thường, hóa thân tái sinh vẫn giữ được ký ức về đời sống lúc trước.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 15:15 14/05/2021