Từ khoá: "gặp họa"

Trước nhà trồng ít tre, sau nhà trồng ít cây, con cháu ít gặp họa

Vì sao cổ nhân dặn đi dặn lại con cháu "Trước nhà trồng ít tre, sau nhà trồng ít cây, con cháu ít gặp họa"?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 05/07/2023

Cổ nhân nói: “Thêm tường cao, nhà gặp họa”, có nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “Thêm tường cao, nhà gặp họa”, là câu nói hàm chứa kinh nghiệm của người xưa trong quá trình xây nhà. Dù có tiếc tiền đến đâu cũng không được làm nhà theo cách này, bởi tính mạng cả gia đình dặt cả ở đấy!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 14:00 07/06/2022

Cổ nhân răn dạy: “Có 2 kiểu hàng xóm không nên kết giao kẻo có ngày gặp họa”, đó là kiểu người nào?

Cổ nhân răn dạy, sống ở đâu cũng cần có láng giềng bầu bạn nhưng gặp 2 kiểu hàng xóm này, tốt nhất không nên qua lại kẻo rước họa vào thân. Đó là kiểu người nào?

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 25/05/2022

3 kiểu nói dễ khiến con người gặp tai họa khó lường, phàm là người khôn ngoan đều tránh

Con người sống ở đời, không nên phạm phải 3 kiểu nói chuyện sai lầm dưới đây. Có như vậy, ta mới tránh được mâu thuẫn, thù ghét, thậm chí là tai họa khó lường.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 13:57 19/10/2021

'Khẩu đức hiện nhân phẩm', tránh xa 4 lời nói này kẻo rước họa vào thân

Ta có thể nhìn được tấm lòng của một người từ khuôn mặt của người đó, một người chân thành sẽ chứng tỏ bằng hành động chứ không phải bằng lời nói nịnh bợ, lấy lòng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14:31 11/01/2021