Từ khoá: "dung nhan"

Dung nhan các vị vua Việt được sử sách miêu tả thế nào?

Thời xưa, thường dân không được phép nhìn mặt vua. Khi vua xa giá ra ngoài, dân chúng phải quỳ rạp bên đường, đầu cúi sát đất, ai dám ngẩng nhìn sẽ bị khép tội khi quân, phạm thượng. Thậm chí dung nhan của vua không được vẽ lại để truyền ra...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 10/08/2022

Hé lộ chân dung các vị vua Việt Nam qua sử sách: Có người được ví “nhẹ nhõm như người tiên”

Khi sứ nhà Nguyên sang gặp vua Trần Minh Tông mặc áo tràng vạt bằng là màu vàng, đội mũ có thao đã không kìm lòng được mà khen ngợi dung nhan vua “nhẹ nhõm như người tiên”.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn 17:40 09/09/2021