Từ khoá: "đời sau"

Đời trước gieo nhân thiện, đời sau gặt phúc báo

Người xưa tin rằng, nhân quả báo ứng. Muốn con cháu đời sau hưởng phúc báo thì đời trước phải tu tâm, hướng thiện.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 21/05/2023

Cổ nhân nói: “Đời người có 3 thứ phải quản kỹ, nửa đời sau phúc đức càng nhiều”, đó là gì?

Cổ nhân nói “Đời người có 3 thứ phải quản kỹ, nửa đời sau phúc đức càng nhiều”, người học được 3 điều này về sau càng vô ưu vô lo. Nếu không biết quản lý quản lý bản thân sẽ dễ để dục vọng dẫn dắt, tạo ra nhiều sai lầm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 15:00 11/05/2022