Từ khoá: "đáp án"

Đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023 từ Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 để thí sinh dễ so sánh, đánh giá sơ bộ kết quả của mình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:50 03/07/2023

Gợi ý đáp án 168 mã đề thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Nga, Đức)

Xin cập nhật tới bạn đọc gợi ý đáp án 168 mã đề thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Nga, Đức) 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14:10 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin gửi tới độc giả gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:52 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin cập nhật độc giả gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Trung thi THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:51 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin gửi tới độc giả gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:50 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin đăng tải gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Hàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:49 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin cập nhật gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:48 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin gửi tới độc giả gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:48 29/06/2023

Gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất

Sống Đẹp xin đăng tải gợi ý full đáp án 24 mã đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13:47 29/06/2023

Gợi ý đáp án 72 mã đề tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD) 2023

Xin cập nhật tới bạn đọc gợi ý đáp án tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD) 2023 mới nhất.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 10:38 29/06/2023