Từ khoá: "chư Phật"

Đốt liều sự cúng dường giá trị tâm linh cao lớn nhất

Đốt liều trong Phật giáo là nghi thức tấn hương cho các vị mới thọ giới tỳ kheo. Sau nghi lễ này trên đầu của người xuất gia, thường có 3 vết sẹo tròn, đây là dấu vết việc đốt hương (đốt thân thể) cúng dường chư Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 08:40 02/08/2021

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh: “Còn sống còn làm từ thiện”

“Có phát tâm không luyến tiếc mới là người tu hành. Việc làm cụ thể của phát tâm chính là làm từ thiện”, hòa thượng Thích Nhuận Thanh, cố Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Bình Phước cười nói

Hoài Lương
Hoài Lương 09:49 22/06/2021

Cuộc sống luôn vật lộn với tham và sân

Đời sống chỉ là những chọn lựa. Chúng ta có thể mất cả 30 ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện nhà, chuyện làm ăn hay xã hội. Chúng ta cũng có thể dành thời giờ cho những công phu tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ. Nhưng có mấy người xem lại tham và sân của mình trong mỗi hành đồng, lời nói...

Hoài Lương
Hoài Lương 08:10 15/06/2021

Ý nghĩa và tên gọi chính xác của các pho tượng chư Phật và Bồ tát

Trong các tự viện, hình tượng đức Phật và Bồ tát được các sư thầy bố trí thờ tự khắp nơi. Tuy nhiên rất ít người biết được tên gọi chính xác, lịch sử và ý nghĩa của mỗi pho tượng được thờ, cũng như tại sao lại để ở vị trí như vậy.

Hoài Lương
Hoài Lương 10:32 14/06/2021