Từ khoá: "chân thiện mỹ"

Đức Phật dạy: Chân - Thiện - Mỹ là cội nguồn của những điều tốt đẹp

Của cải dù nhiều hay ít thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể mang theo. Theo lời Phật dạy về sự trở về: "Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh con người chính là quay trở về".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 30/10/2023

Vị cư sĩ khổ tu 49 năm đổ sông đổ biển chỉ vì một chữ 'Nhẫn'

Phật Pháp có giảng về Chân – Thiện – Nhẫn, thì riêng một chữ Nhẫn ấy nội hàm đã vô biên vô tế, không thể luận bàn. Đặc biệt, một người muốn thực hành được đức Nhẫn thì trước hết phải Chân và Thiện.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 15:00 01/04/2022