Liên hệ với chúng tôi

Sống

Vị vua đất Đường Lâm có sức mạnh nâng bổng vạc dầu như Hạng Vũ thời Tam Quốc

Vị vua Đường Lâm vẻ mặt khôi ngô đĩnh đạc, mắt sáng như chớp, dáng đi thong dong như cọp, lời nói duy dũng... Có lần, ngài một mình nâng cả chiếc vạc lớn khiến ai ai cũng kinh ngạc. Sức mạnh của ngài chẳng thua kém gì Sở Bá vương Hạng Vũ.

Vị vua đất Đường Lâm có sức mạnh nâng bổng vạc dầu như Hạng Vũ thời Tam Quốc

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Vị vua đất Đường Lâm có sức mạnh nâng bổng vạc dầu như Hạng Vũ thời Tam Quốc
Photo: internet

Nhân vật lịch sử được so sánh có sức mạnh ngang với Sở Bá Vương Hạng Vũ chính là vị vua đất Đường Lâm (Hà Nội) - Ngô Quyền. Vị anh hùng này có chiến công lưu danh vào năm 41 tuổi - chiến thắng Bạch Bằng năm Mậu Tuất 938 được sử gia đời sau ngợi ca là: "Võ công lớn ấy còn vĩ đại đến nghìn năm, chứ có phải chỉ rạng rỡ một thời mà thôi đâu!" (Trích lời Ngô Thì Sĩ).

Trong Đại Nam quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái đã ca ngợi vua Ngô như sau: Dương Công xưa có rể hiền/Đường Lâm hào hữu tên Quyền họ Ngô". 

Còn cụ Phan Bội Châu trong Việt Nam quốc sử khảo thì tôn xưng anh hùng họ Ngô là "Tổ Trung hưng".

vi-vua-nao-cua-nuoc-viet-khoe-co-suc-manh-ngang-so-ba-vuong-hang-vu
Trận địa cọc trên sông Bạch Đằng 938

Thế nhưng ít ai biết được, từ khi sinh ra, người con đất Đường Lâm đã có những đặc điểm khác lạ mà chỉ chân mệnh thiên tử mới có. 

Sử chép, cha là Ngô Mân làm chức châu mục Đường Lâm. Gia đình họ Ngô thuộc dòng họ hào trưởng có thế lực, đời đời là quý tộc.

Có tư liệu chép rằng, nguyên quán tổ tiên nhà họ Ngô ở Châu Á (Thanh Hóa). Từ đời trước vị thủy cao tổ là Ngô Nhật Đại lấy việc làm ruộng khởi nghiệp. Sau con là Ngô Nhật Dụ tính hiếu học, nghe tin Sĩ Vương (tức Sĩ Nhiếp) Thái thú Giao Chỉ lấy văn tự giáo hóa, ông phấn khởi đi theo.

Người Trung Quốc thấy ông nói: "Người này mắt đẹp, lưng đầy, để phục lại đời sau ngày càng thịnh". Sau này ông trở thành người giúp việc cho Sĩ Vương. Từ đó, họ Ngô trở thành dòng họ lớn. Đến đời của Ngô Quyền thì điều ấy càng hiển hiện rõ hơn. 

Nói về chuyện ra đời của Ngô Quyền, Đại Việt sử ký toàn thư có chép: "Khi sinh ra có điềm ánh sáng khắp nhà, hình dạng khác thường, lưng có ba cái nốt ruồi, người xem tướng cho là lạ, bảo rằng có thể làm nên chúa một phương nên mới đặt tên là Quyền. Đến khi lớn lên, vẻ người khôi ngô, mắt sáng như chớp, đi thong thả như cọp, có trí dũng, sức có thể cầm vạc giơ lên".

vi-vua-nao-cua-nuoc-viet-khoe-co-suc-manh-ngang-so-ba-vuong-hang-vu-7
Đồ họa hoạt hình về vua Ngô Quyền

Còn Việt sử diễn âm thì chép rằng:

Vốn xưa người đất Đường Lâm,

Sinh ra thấy có quý cách lạ đời.

Đầy nhà tử ký nhiễu vây,

Rạng bằng đuốc sáng gẫm hay là trời.

Mới có ba mươi nốt ruồi,

Đến cả nên người tài mạnh tiếng khen.

Quảng cáo

Đời sau, cụ Sào Nam Phan Bội CHâu cũng chép lại việc sinh hạ "ông tổ trung hưng nước ta" (lời cụ Phan) trong Việt Nam quốc sử diễn ca rằng:

Thuở sinh cậu có điềm lạ,

Đầy một nhà rực rỡ thần quang;

Sinh ra trạng mạo phi thường,

Vít ròi ba nốt mọc dường sau lưng.

Ông bà Ngô Mân thấy lạ, liền vời thầy cao tay về xem tướng số cho con. Nhìn cậu bé tướng mạo khôi ngô khác người thầy tướng vận dụng hiểu biết về lý số mà nhẩm, rồi phán rằng: "Đứa trẻ này sau lớn lên, tất làm chủ  một phương".

vi-vua-nao-cua-nuoc-viet-khoe-co-suc-manh-ngang-so-ba-vuong-hang-vu-0

Nghe vậy, ông bà Ngô Mân mừng lắm. Sau một hồi suy nghĩ, quyết định đặt tên con là Quyền. Ngay ở cái tên cũng thể hiện một tương lai sáng lạng, uy dũng.

Càng lớn, Ngô Quyền càng thể hiện rõ sự uy nghi của bản thân. Ông sở hữu gương mặt khôi ngô đĩnh đạc, mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả như cọp, lời nói việc làm đều toát lên sự uy dũng. Có lần tập luyện võ nghệ, cao hứng, Quyền dùng sức có thể nâng luôn cả chiếc vạc lớn rồi giơ lên cao, mọi người đều lấy làm kinh ngạc vì sức vóc của chàng trai họ Ngô. Đúng là:

Chân đi khoan bước nanh hùm,

Những hay gánh vạc tài gồm mạnh thay.

(Trích Việt sử diễn âm)

Chính việc ấy bỗng làm người hậu thế nghĩ ngay đến Hạng Vũ của Tam Quốc. Ông chính là người nhấc chiếc vạc lớn trước miếu vua Hạ Vũ, hay Quan Vũ thuở hàn vi đi bán đậu xanh đã nhấc tảng đá nghìn cân đặt trên giếng để lấy thịt lợn của Trương Phi vậy.

Với sự giáo dưỡng tận tình của cha, Ngô Quyền sớm hiểu biết về võ nghệ và sử dụng gươm giáo cũng như những điều bí mật trong binh pháp. Lớn lên, trong lúc đất nước vừa giành được quyền tự chủ bắt đầu từ cha con họ Khúc, Ngô Quyền đứng ra tập hợp lực lượng và dần dần trở thành hào trưởng có thế lực ở Đường Lâm, được nhân dân kính phục.

Đánh giá về Ngô Quyền, Trần Trọng Kim chép trong Việt Nam sử lược: "Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ, ngoài thì phá được cường địch, bảo toàn cho nước, thật là một người trung nghĩa lưu danh thiên cổ, mà cũng nhờ có tay Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi được ách Bắc thuộc hơn một nghìn năm, và mở đường cho Đinh, Lê, Lý, Trần về sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy".

Hạng Vũ được mệnh danh là danh tướng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ở tuổi 25, ông thống lĩnh quân đội chống nhà Tần. Năm 26 tuổi, ông xưng danh Tây Sở Bá vương, tự mình phân định thiên hạ. Cheiens công hiển hách và nổi tiếng nhất của Hạng Vũ chính là lật đổ nhà Tần.

Xem thêm: Ai là người giúp Ngô Quyền kết liễu tướng giặc Hoằng Tháo, rồi lại phản đội Ngô Quyền?

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo