Từ khoá: "23 tháng chạp 2023"

Trọn bộ văn khấn cần biết trong ngày 23 tháng Chạp 2023

23 tháng Chạp là ngày rất quan trọng khi Tết đến xuân về. Hôm đó, các gia chủ sẽ tiến hành bao sái bài thờ, cúng ông Công ông Táo... Trong các lễ cúng này không thể không có văn khấn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 10/01/2023