Từ khoá: "vay gạo"

Cổ nhân nói: “Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày”, vì sao?

Cổ nhân nói “Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày” là để nhắc mọi người nên cân nhắc trước khi cho mượn để tránh mắc phải những sai lầm không đang có. Bởi mối quan hệ vay trả không chỉ phản ánh tu dưỡng đạo đức mà còn thể hiện sự đối đáp giữa tình nghĩa con người với nhau.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 14:00 29/06/2022