Từ khoá: "Trần Ích Tắc"

Trần Quốc Tuấn và Trần Ích Tắc: 2 con người tài năng nhưng nhưng có 2 số phận trái ngược

Trần Quốc Tuấn và Trần Ích Tắc được sử sách mô tả là 2 con người tài năng, là nhân tài của giang sơn. Nhưng số phận họ trái ngược nhau, người trở thành Hưng Đạo Vương lưu danh sử sách, người thành kẻ "bán nước cầu vinh".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 24/05/2022

Những gương mặt quý tộc hèn nhát, bán nước cầu vinh, là nỗi 'ô nhục' nhà Trần

Nhà Trần là triều đại ghi dấu nhiều vị tướng tài ba có công phá tan vó ngựa Nguyên Mông. Thế nhưng, thời đại này cũng ghi nhận những vị quý tộc hèn nhát, phản bội mà tiếng nhục còn lưu lại đến ngày nay.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 05/12/2021