Từ khoá: "sống hạnh phúc là gì"

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có thực sự là đích đến của cuộc đời này?

Hạnh phúc là gì mà chúng ta ai ai cũng phải vất vả ngược xuôi đi tìm kiếm? Hạnh phúc có thực sự là đích đến trong cuộc đời này? Người ta thường nói hạnh phúc là một loại cảm giác, chỉ cần tâm bạn an nhiên thì đâu đâu trong cuộc sống cũng là hạnh phúc.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 13:19 12/01/2021