Từ khoá: "khoái trá"

Phước tạo ra tài, nếu tâm kiêu mạn phước mất, tài cũng tiêu tan

Tâm kiêu mãn sẽ phá vỡ hết đức tính tốt đẹp sẵn có trong lòng mỗi người. Có khi ta hơn người, có khi người hơn ta. Khi ta hơn, ta biết là ta hơn; khi người hơn, người vẫn biết là người hơn.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 04/09/2021

Phật dạy hao tổn bớt phước vì tâm kiêu mạn

Có điều trớ trêu là từ những cái rất đúng, rất đẹp, có một sai lầm xuất hiện. Đó là tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn là một loại tình cảm thích thú, khoái trá, hả hê, sung sướng khi thấy mình hơn người khác.

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 12/08/2021