Từ khoá: "giá trị của hòn đá"

Giá trị của hòn đá - Câu chuyện cuộc sống hay

Hòn đá có thực sự chỉ là một vật vô tri vô giác không có giá trị gì hay không? Hãy cùng tìm hiểu ở câu chuyện dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 18/09/2023

Giá trị của hòn đá - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Từ câu chuyện về giá trị của hòn đá, bạn sẽ có góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống, biết tôn trọng giá trị của người khác.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 19/08/2023