Từ khoá: "đền đáp"

Hành thiện giúp người vui nhất là không cầu người biết

Hành thiện giúp người vui nhất chính là không cầu người biết được, thi ân kỵ nhất chính là đợi được đáp đền. Khi chúng ta đứng trước lựa chọn phải làm người cho hay người nhận lại, thì có rất nhiều người sẽ thích lựa chọn trở thành người được nhận. Nhưng thực ra, cho đi sẽ khiến bản thân hạnh phúc hơn rất nhiều, đó là niềm vui từ sâu thẳm trong tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 11:00 20/01/2022