Từ khoá: "qua cầu"

Quả báo sẽ xảy đến đối với những người vô ơn

Qủa báo cho những người được người khác giúp đỡ nhưng lại quay ngược lại phản họ, thành những kẻ vô ơn, qua cầu rút ván. Vì thế những người như vậy sớm muộn cũng sẽ phải nhận một quả báo thích đáng cho bản thân.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 15/10/2021